"Utsikt fra lærerinneleiligheten, Gullaug gamle skole, mot Drammen. Det eneste kjente bilde hvor taubanen er med. Det hvite huset i forgrunnen het Solhaug og ble revet ca. 1940. Huset bakenfor het Granli. Stua ble revet ca. 1960."

Utsikt fra lærerinneleiligheten, Gullaug gamle skole, mot Drammen. Det eneste kjente bilde hvor taubanen til sementfabrikken Ce – No er med. Det hvite huset i forgrunnen het Solhaug og ble revet ca. 1940. Huset bakenfor het Granli. Stua ble revet ca. 1960.

Cementfabrikken Norge A/S (Ce – No A/S )ble anlagt i årene 1914-17 på Søndre Gullaug. Fabrikken ble nedlagt i allerede i 1928. Kalksteinen ble hentet fra Gjellebekk kalkbrudd. Det lå rett bak Liertoppen i retning pukkverket. Kalksteinen ble fraktet med taubane fra Gjellebekk til Gullaug. Det er den en kan se på bildet. Strekningen på var 9,1 km. Det ble fraktet ca. 420 kg. kalkstein i hver kurv. Avstand mellom kurvene var 80 m. og farten på banen ca. 8 km. pr. time. Det lengste spennet var 778 m. På det meste arbeidet ca. 110 mann i sementfabrikken og ca. 40 mann i kalkbruddet. Dette var altså en betydelig arbeidsplass i Lier

En kan fortsatt se grunnmurer og fundamenter til driftsbygningene og kabel banen på Gjellebekk. Det er stort gjennomslag i fjellet der kalksteinen ble tatt ut. Lodd til taubanen ligger fortsatt i Kjekstadmarka.

Bildet er fra Lier Historielags samling.

Kilde: Lier Bygdeleksikon

Translate »