"Eiendommen “Dåsen” til høyre. Ved siden av ser vi taket på daværende Lier Lennsmannskontor (bygningen eksisterer 1991). Deretter fronten på “Gamle Hegsbro”, daværende Lier Folkebibliotek. Til venstre endeveggen på administrasjonsbygget."

Motiv fra Lierbyen. Bildet er trolig fra 1967 og viser rådhusets parkeringsplass.  Fotograf er sannsynligvis Egil Opsahl, da ansatt i Lier Kommune. Fra venstre endeveggen på første byggetrinn av Lier Rådhus som ble ferdig i 1957. Neste hus er fronten på ”Gamle Hegsbro”, der deler av kommunens administrasjon fortsatt holdt til. Det mørke huset nr. 3 fra venstre er daværende Lier Lensmannskontor. Huset ble satt opp av lensmann Oscar Haugen og første etasje ble tatt i bruk som lensmannskontor i 1954. Neste hus er eiendommen «Dåsen». Lier kommune kjøpte «Dåsen» i 1968 og huset ble brukt til kontor for hjemmesykepleien, hjemmehjelpen og sosial etaten fram til riving ca. 1983. Gården på høyden i bakgrunnen er Auvi.

 

Translate »