Nesten 300 var innom historielagets stand for å prøve seg på de fem gjenstandene. Av de var det 26 svarskjema med alle rette.

Gjenstander

Gjenstand 1: Skrellegaffel for birøkt

Gjenstand 2: Fotstøtte for sparkmeie

Gjenstand 3: Kruttmåler

Gjenstand 4: Skiftenøkkel til slåmaskin

Gjenstand 5: Nappekrok for høy

Trekning av vinneren ble høytidelig foretatt av Liers siste «ordentlige», nå pensjonert lensmann, Arne Lauvålien.

Den heldige som får spekeskinka er:  Grethe Ovenstad

 

Translate »