kirkebøkerSlektsgranskning gruppa starter opp igjen onsdag 22/9 2021 kl.12:00 og holdes på onsdager fram til påsken 2022,

 Møtene avholdes på Lier Bygdetun i underetasjen på Vivelstad skole.
Jeg oppfordrer de som trenger hjelp til slektforskningen sin, og ikke kan møte på dagtid, å møte opp på Slekt og Data – Drammens kveldsmøter.
Møtene holdes hver 1. og 3. onsdag i måneden kl.18-21, på Drammen Historielag i Strømsfjerdingen, Øvre Eikervei 13, Drammen. Alle er velkomne uavhengig av medlemskap.
Det er også mulig å kontakte meg privat: tore.stustad@gmail.com., eller SMS på: 957 49 536.

Her finner du mer om slektsgranskning

Translate »