Lier Historielag og Lier Bygdetun har med stor sorg mottatt meldingen om at Truls Hallingstad er gått bort.
Ved historielagets årsmøte i 1981 ble Truls valgt inn som varamedlem til styret, og i årene som fulgte påtok han seg en rekke viktige oppgaver. Aller viktigst var opprettelsen og utviklingen av Lier Bygdetun, et arbeid han fikk medansvar for allerede i 1981. I 1982 ble han valgt til nestleder i historielaget.
Da Lier Historielag og Lier kommune i 1990 gikk sammen om å opprette Stiftelsen Lier Bygdetun, var Truls en selvskreven styreleder, og det ansvaret beholdt han til 2012. Hans store engasjement gjennom disse 22 årene hadde avgjørende betydning for fremdriften av bygdetunet under krevende forhold og uventede utfordringer.
Truls tok alle sine oppgaver alvorlig, men kunne alltid spøke med sin egen betydning. Da han i 2012 overlot roret til sin etterfølger, sa han i et intervju i Lierposten:
– Jeg ble kastet inn i det i 1990, og siden har det vist seg vanskelig å bli kastet ut igjen, sa Truls på sitt sedvanlige underfundige vis.
Truls var dessuten mannen bak Lier Historielags meget populære kalender, som han redigerte i innpå 30 år. Han evnet å skrive lange og faktafylte tekster til de flere enn 300 bildene han i årenes løp valgte ut fra historielagets bildesamling.
Truls ble i 2002 hedret med Lier kommunes kulturpris. Ved utdelingen var storsalen på Haugestad fullpakket, og Truls ble hyllet med langvarig applaus for sin langvarige og betydningsfulle innsats.
Lier Historielag og Lier Bygdetun minnes Truls Hallingstad med stor takknemlighet.
Knut A. Andersen

 

Translate »