Årsmøte 2021

blir avholdt på

Frogner menighetshus, Lierbyen

Torsdag 10.juni kl 18:30.

  1. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
  2. Årsmelding
  3. Revidert regnskap og forslag til budsjett
  4. Kontingent
  5. Valg
  6. Innkomne forslag

Pga av koronasituasjonen må vi ha begrenset antall deltakere med påmelding.

Send påmelding til lier.historielag@online.no

Torsdag 10.juni kl 18:30.

Translate »