Lier Historielags årsmøte var planlagt 8. april. Grunnet smitte situasjonen må vi flytte årsmøtet. Ny dato er 10. juni. Vi håper smitte situasjonen er slik at vi kan avholde årsmøte på normal måte den 10. juni. Nærmere informasjon følger.

Translate »