Etter at pandemien har forårsaket gjentatte utsettelser helt siden februar ble årsmøtet endelig avholdt 10.6.21.
På årsmøtet ble Svein Marfi gjenvalgt som leder. Valgkomiteens øvrige forslag ble også vedatt. Mer info om valgene og andre årsmøtesaker kommer i et senere innlegg.
Bildene:
Venstre: Svein Marfi ble enstemmig gjenvalgt som leder.
Høyre: Thor Sørli fikk blomster og gave etter imponerende 20 år i historielagets styre, rundt halvparten av tiden som lagets leder.
Fotograf Knut A. Andersen
 

Referat fra årsmøtet kan du lese her:

Årsmøte 10.6.2021

Translate »