Velkommen til    høstmøte   på Frogner menighetshus

Torsdag 11. november kl 18:30.

 Lier Historielags historie.    Fortalt av Knut A Andersen.

Utlodning og servering

Inngangspenger kr 120,- inkl. servering.

Alle hjertelig velkommen!

Translate »