Endelig kunne Historielaget avholde medlemsmøte uten korona restriksjoner.
Ca. 40 medlemmer deltok på møtet som ble avholdt på Lier Menighetshus.
Liers store historie forfatter, John Willy Jacobsen, har varslet at han nå har skrevet sin siste historiske bok. Historielagets leder, Svein Marfi, takket John Willy for hans store arbeid med å dokumentere Liers historie og overleverte en slipsnål i sølv samt blomster.
John Willy har til sammen skrevet 16 bøker som omhandler Liers historie. Dette verdifulle arbeidet dokumenterer store deler av Liers historie for kommende generasjoner. Flere av bøkene beskriver Liers historie på en slik måte at de burde være en del av alle Lier skolenes bibliotek og brukes i undervisning. John Willys siste bok, Lier under andre verdenskrig, er et eksempel på en slik bok.
Alt overskudd av boksalget har gått til Lier Historielag. Pengene er i det alt vesentligste brukt til oppføring av bygninger på Lier Bygdetun.

Knut A. Andersen holdt et meget interessant foredrag om Lier historielags historie ledsaget av bilder og film.
Filmen ble laget til historielagets jubileum i 2010 og synligjør det enorme arbeidet historielagets medlemmer har lagt ned i forbindelse med oppføring av bygningene på Lier Bygdetun.
Medlemsmøtet avsluttet med kaffe og utloddning,

Translate »