avholdes på Frogner menighetshus, Lierbyen

tordag 16. februar kl 18:00.

Etter årsmøtet foredrag ved Thor Sørli

  1. Velkommen og generell informasjon
  2. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding for 2022
  4. Årsregnskap for 2022 inkl. revisjonsberetning og forslag til budsjett for 2023, Styret vil eventuelt på høstmøtet fremme en sak om overføring av midler til Lier Bygdetun.  Behov for å få avklart flyttekostnader og kostnader ved riving av Tronstad bedehus før saken fremmes.
  5. Kontingent, kr 300 for enkelt-medlemmer og kr 400 for familie.
  6. Innkomne forslag. Frist 13. februar 2023.
  7. Valg
  8. Avslutning

Tettstedet Tronstad –  industri og lokalsamfunn.

Utlodning og servering

Inngangspenger kr 120,- inkl. servering.

Alle hjertelig velkommen!

Translate »