Pensjonistuniversitetet i Drammen
Medlemskap i Pensjonistuniversitetet koster
kr 400,- pr. år.

Alle møtene er åpne.

Entré for ikke-medlemmer kr.100,- betales ved inngangen.

Medlemmer bes vise medlemskort med kvitteringsstempel.