Sammendrag

Årsmøte 2024
avholdes på Frogner menighetshus, Lierbyen
NB! tirsdag 20. februar kl 18:00.
1. Valg av referent og to til å underskrive protokollen
2. Årsmelding for 2023
3. Årsregnskap for 2023 inkl. revisjonsberetning.
4. Kontingent
5. Budsjett for 2024.
6. Vedtektsendring. § 8 Valg, punkt f Lars Sørums samlinger. Punktet utgår.
7. Valg
8. Innkomne forslag. Frist 10. februar 2024.
9. Avslutning
Etter årsmøtet forteller Knut Olaf Kals om Thorleif Haug og 100-års markering av hans 3 gullmedaljer.

Utlodning og servering
Inngangspenger kr 120,- inkl. servering.
Alle hjertelig velkommen!

Translate »