«Lier Historielag ble stiftet på Hegg skole mandag 16. mars 1970. Vel tredve interesserte hadde møtt frem for å høre representanter fra omkringliggende kommuner og rektor Steffen Gausemel kåsere om arbeidet med Lierboka.

«Historielagets første styre ble: Audun Lie (formann), Arnt Ekeberg (nestformann), Åse Bjørnstad (kasserer), Elisabeth Horn og Per Grimsrud (styremedlemmer). Som varamenn ble valgt Kristen Mørk, Borger Ulltveit Moe og Bernt Landfald. Oskar Haugen og Otto Holter ble valgt til revisorer.

Det tegnet seg 32 medlemmer på møtet. Kontingenten ble satt til kr. 10,- pr. år. (Fra «En vandring gjennom Lier Historielags egen historie fra 1970 til 1995», publisert i historielagets årbok nr 6.)

Uten historielaget intet bygdetun. Men bygdetunet er bare ett av resultatene av historielagets omfattende virksomhet gjennom 45 år.

Translate »