Tillitsvalgte i Lier Historielag

Etter årsmøtet  20. mars 2022 består styret av følgende:

Svein Marfi, leder 90130729

svein.marfi@lifi.no

 

Arne Lauvålien, nestleder 99212024 arnlauv@online.no
Anne Grete Wiese Holm, kasserer 48176133 awiho@hotmail.com
Torunn Sæther, sekretær 91173232 torunn_saether@yahoo.no
Tore R. Larsen, styremedlem 90652448 tore.r.larsen@lifi.no
Aasmund Lyhus, varamedlem 32845335 aasmund.lyhus@lier-bygdetun.no
Ingeborg Rivelsrud, varamedlem 99379951 ingeborgrivelsrud@gmail.com
Marianne Fossen, varamedlem 95143777 marianne.fossen@lifi.no
Roar Bogerud, Bygdetunet 91150987 roar.bogerus@lifi.no

 LIER HISTORIELAG   90 13 07 29    lier.historielag@online.no

                                               Org.nr.          980865819

                                               Kont.nr.        2260 21 08191

                                               Vipps             58896

Translate »