Tillitsvalgte i Lier Historielag

Etter årsmøtet  24. mars 2022 består styret av følgende:

Svein Marfi, leder90130729svein.marfi@lifi.no
Arne Lauvålien, nestleder99212024arnlauv@online.no
Anne Grete Wiese Holm, kasserer48176133awiho@hotmail.com
Torunn Sæther, sekretær91173232torunn_saether@yahoo.no
Tore R. Larsen, styremedlem90652448tore.r.larsen@lifi.no
Aasmund Lyhus, varamedlem32845335aasmund.lyhus@lier-bygdetun.no
Marianne Gilhuus, varamedlemmoste53@gmail.com
Marianne Fossen, varamedlem95143777marianne.fossen@lifi.no
Roar Bogerud, Bygdetunet91150987roar.bogerus@lifi.no

 LIER HISTORIELAG   90 13 07 29    lier.historielag@online.no

                                               Org.nr.          980865819

                                               Kont.nr.        2260 21 08191

                                               Vipps             58896

Translate »