Tillitsvalgte i Lier Historielag

Etter årsmøtet  13. februar 2020 består styret av følgende:

Svein Marfi, leder 901 30 729 svein.marfi@lifi.no
Arne Lauvålien, nestleder 992 12 024 arnlauv@online.no
Anne Grete Wiese Holm, kasserer 481 76 133 awiho@hotmail.com
Torunn Sæther, sekretær 911 73 232 torunn_saether@yahoo.no
Tore R. Larsen, styremedlem 906 52 448 tore.r.larsen@lifi.no
Aasmund Lyhus, varamedlem 328 45 335 aasmund.lyhus@lier-bygdetun.no
Thor Sørli, varamedlem 976 00 526 thor.sorli@hotmail.com
Marianne Fossen, varamedlem 951 43 777 marianne.fossen@lifi.no
Helge Nybakken, Bygdetunet 911 50 987 helge-ny@online.no

 LIER HISTORIELAG   90 13 07 29    lier.historielag@online.no

                                               Org.nr.          980865819

                                               Kont.nr.        2260 21 08191

                                               Vipps             58896

Translate »