Lier Historielag har siden 1997 gitt ut årbøker. På denne siden vises innholdsfortegnelsene fra bøkene, som kan bestilles fra Lier Historielag eller leses på bibliotekene i Lier.

1977, Nr. 1

 • Årsskriftet, 1
 • Liersang med artikkel om hvordan den ble til, 2
 • Lier Historielag blir til, 5
 • Trekk fra Lierbanens historie, 8
 • ” Hans Nielsen Hauge og hans samtid”, 18
 • Fornminner i Lier, 21
 • Lahellskatten, 29

1978, Nr. 2

 • Litt poesi, 3
 • Lier Skiløberforening, 6
 • Biskop Jens Nilssøns visitasreiser til Lier 1593-1596, 30
 • Skolegang for 70 år siden, 48
 • Hallvard fra Husaby, 70
 • Slektsgranskning, 82
 • Lier Historielags virksomhet i 1977, 86

1979/80, Nr. 3

 • Litt om Gullaug i eldre og nyere tid, 5
 • Budstikken, 13
 • Bordkjøringen gjennom Lier, 17
 • Gården Nordal, 25
 • Iskjøring fra Damtjern, 29
 • Fortsettelsesskolen på Hegg klokkergård, 41
 • Landhandel i Lier, 45
 • Liersang, 59
 • Håndverk og hjemmeindustri i Hennumkroken, 60
 • Minneord, 70
 • Lier Historielags virksomhet 1978/1979, 71
 • Lover for Lier Historielag

1981/82, Nr. 4

 • Slakter-Hellum, gård og bedrift, 4
 • Julebesøk i Lier 1867, 23
 • Kleivastua, steinhuset i Sørumdalen, 35
 • Grøtte mølle, 37
 • Postgangen med Lierbanen, 43
 • Lier Ungdomslag i 1930-årene, 48
 • Lier Historielags virksomhet i 1980/1981, 74

1995, Nr. 6

 • Sang ved soloppgang, 5
 • Telefonen kommer til Lier, 6
 • Sommerlandskap (dikt), 20
 • En husmannsønn forteller, 21
 • Bygdemagasinet – bankens forløper, 36
 • Slektsgården Buttedal, 39
 • Gravenstein i Lier, 51
 • Gjellebæk Kalkbrudd – anlegg, drift og arbeidsmiljø, 56
 • Varekjøring gjennom Lier, 71
 • Den nye gutten (dikt), 74
 • Lier Historielag 1970-1995, 75

1996, Nr. 7

 • Til en barndomsvenn (dikt), 5
 • Søndre Gullaug – Fra Tordenstierne til Tordenbrak, 6
 • Minnebokblader fra barndommen i Sylling, 45
 • Dragonen fra Holtsmark, 52
 • Kommunevalg i Lier for 150 år siden, 61
 • Frantz Hegg – husmannsgutten som ble en av Liers største jordeiere, 73

1997, Nr. 8

 • Sigurd H. Rosness – A/S Lierbanens driftsbestyrer, 5
 • De svundne dager som jeger og skogsmand, 11
 • Martinius Rørbye og altertavlen i Frogner kirke, 13
 • Tegl og teglverk i Lier, 18
 • Krambuhandel på Lierskogen i 1880-årene, 70

1998, Nr. 9

 • Forord, 5
 • ” Reise-Iagttagelser”, 6
 • Av Syllingarsoga, 13
 • Kommunevalg i Lier for 100 år siden, 17
 • Trekk fra Liers forsvarshistorie, 21
 • Lier Historielag 25 år, 40
 • Bønder tross alt, 41
 • Familien på Mørkhaugen ca. 1870, 46
 • Fotball i Lier, 49
 • Har du sett de gamle setervollene, 51
 • Kalkovnene i Merenmarka, 56
 • Kulturprisen 1997, 64
 • Årsberetning for Lier Historielag 1997, 68
 • Årsberetning for Stiftelsen Lier Bygdetun 1997, 71

1999, Nr. 10

 • Kjære leser, 5
 • Et 70-års minne (1997), 6
 • Haskoll – en gammel storgård?, 9
 • Huset ”Tusenfryd” på Linnessstranda, 12
 • I de dage – (dikt), 15
 • Kullbrenning og kølabånner, 16
 • Fiske i Lierelva” Avskedssang”, 34
 • Litt om innflytting og utvandring, 38
 • De gamle syklene (dikt), 43
 • Et barndomsminne, 44
 • Trekk fra innvandringen til Lier på 70-tallet, 46
 • Lyngåsåsen – en saga blott, 49
 • Olav Tollefsen, en 89-årig jeger fra sylling, 57
 • Fra Lierbyens barndom, 60
 • Hyllest til en oldtimer (dikt), 63
 • Paradisbakkene. Om navnet og et 355 år gammelt brev, 64
 • En ganske ukjent historie om ulykkelig Tolline og Tore fra gården Hornstua, 66
 • Heg Monument, 69
 • Om ”Bjælder og lurlok” i Lier, 76
 • Til et bilde av Egedius (dikt), 78
 • Mitt første møte med de nye folka på Linnes, 79
 • Orientering om frukthagen (sortsamlingen) på Lier Bygdetun, 82
 • Årsberetning for Lier Historielag, 84
 • Årsberetning for Stiftelsen Lier Bygdetun, 87.

2000, Nr. 11

 • Kjære leser, 5
 • Til Lier Historielag, 6
 • ” Med forpligtelse til afhold fra alle berusende drikke”, 8
 • Sylling, min barndoms grønne dal, 16
 • Seljefløyteregle, 19
 • Språkrariteter i vår bygd, 20
 • Bærøa og andre forsamlingshus på Lierstranda, 21
 • Lyfjell, 26
 • Vill-apal (dikt), 29
 • Amerikabrevet, 30
 • Litt om starten for Lierelvens Grunneierforening, 38
 • Fabel (dikt), 39
 • Gave til Vivelstad skole, 41
 • Kølabrenning 1940-1945, 42
 • Fra min oppvekst i Lierbyen, 56
 • Neste sommer (dikt), 60
 • Fra Tordenstierne-Gulloug og Horn via Finnemarka til Sørli, 61
 • Stillesholmen, 71
 • Cæsar Boeck, 73
 • Interessant funn på Meren
 • Lover for Lier Historielag, 84
 • Årsberetning for Lier Historielag, 86
 • Årsberetning for Stiftelsen Lier Bygdetun, 88

 

2001, Nr. 12

 • Kjære leser, 5
 • ” Gustav smed”, 7
 • Vefferstad, 9
 • Ole Christian Kiønig – en fordums fargerik prest i Sylling, 14
 • Fornminner i Lier, 16
 • Et minne fra Vivelstad skole 1950, 30
 • Framtiden tilhører historiefortellerne!, 31
 • Far (dikt), 33
 • Tolleren som var storfisker i Holsfjorden for 100 år siden, 34
 • Ragnhild Jonsdatter på Huseby, 36
 • ” .. et par melkespand og en gammel kjærring”, 43
 • Kanskje kommer kongen…?, 46
 • Litt om husmannsplassen Åsløkka som skal gjenreises på Lier Bygdetun, 49
 • Cuba-prosjektet – et eventyr og en fallitt, 51
 • Collett på Huseby og Frydenlund, 55
 • ” Jens Pedersen” – eller Jens Pedersens æble som det ble kalt i gamle dager, 84
 • Lier Historielags årsberetning 2000, 85
 • Stiftelsen Lier Bygdetuns årsberetning 2000, 87

2003/2004, Nr. 14

 • Kjære leser, 5
 • Hørtekollen som sangområde, 6
 • Overn-valsen, 10
 • Fra utmark til attraktivt boligfelt. Bebyggelsen på Reistad tar form, 12
 • Flybesøk i Lier i gamle dager, 21
 • ” Frk. Eriksmoen”, 25
 • A/S Lierbanen 1924-32 – Glimt fra innsiden, 40
 • Fra Lier til Landfall for ti øre – trekk fra Lierbanens historie, 46
 • Dagboknotater 11. oktober 1942, 50
 • Litt om den spreke holeværingen Hans Andersen Kløvig, 53
 • Torvstrøfabrikken på Storemyr i Tranby, 54
 • Minner fra en hoppkarriere, 66
 • Hofgaard-ene og Sjaastad Trævarefabrik, 70
 • Stikkekasting og slagsmål, 118
 • En grisete jobb, 121
 • Steffen og Malene, 123
 • Lokalhistorisk litteratur, 12

2005, Nr. 15

 • Kjære leser, 5
 • Tannbehandling i Lier fra årene 1900 til 1970, 6
 • ” En liergutt i labanalderen”, 17
 • Cuba på Lierskogen, 21
 • Et ”opraab”, 22
 • Guros brød, 24
 • Andreas Nilsen Fjeld, 26
 • Fra min tid ved Lier stasjon, 45
 • Den gamle mester, 46
 • Et bondebryllup i Sylling i året 1905, 48
 • Cognac fra Lie, 51
 • Variasjoner, 55
 • Korpsmusikk på Lierskogen før i tida, 56
 • Peter Jonsen, gullsmed, 63
 • Recknagel & Co, 66
 • Heg, 69
 • Hvor er du, Mari? 75
 • Lier Munnspillorkester, 76
 • En høstdag i Sylling i året 1924, 78

2006, Nr. 16

 • Kjære Leser, 5
 • 500 år siden Lier fikk sin eneste adelsslekt, 7
 • Fotballen bør absolutt være forbudt i folkeskolen, 11
 • Liv og arbeid på bondegården i krigsårene 1940-1945, 15
 • Tuntreet (dikt), 32
 • To liunger i Shanghai, 33
 • Regler for Frogner Pleiehjems drift, 36
 • Lier Flyplass, 37
 • Fru Høsts hage, 49
 • ”Velbekomme” 25 år. 52
 • Spredte notater om familien Hofgaard, 57
 • Edvard Munch døde i Lier 17. mai 1900, 63
 • Glimt fra barndommen på Gullaug, 64
 • Dikt fra 1850 til Bolette Marie Svendsen, 95
Translate »